Factor X Deficiency

Faktor X-brist

Svensk definition

En blodkoagulationssjukdom med autosomalt recessiv ärftlighet; den kan dock förvärvas. Sjukdomen kännetecknas av brister i såväl den inre som yttre koagulationsprocessen, onormal tromboplastintid och onormal protrombinomsättning.

Engelsk definition

Blood coagulation disorder usually inherited as an autosomal recessive trait, though it can be acquired. It is characterized by defective activity in both the intrinsic and extrinsic pathways, impaired thromboplastin time, and impaired prothrombin consumption.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Deficiency, Factor Ten Deficiencies, Factor Ten Factor Ten Deficiencies Ten Deficiencies, Factor Factor 10 Deficiency Factor Ten Deficiency Stuart-Prower Factor Deficiency Stuart Prower Factor Deficiency Deficiency, Stuart-Prower Deficiency, Stuart Prower Stuart-Prower Deficiency Stuart Prower Deficiency Deficiency, Stuart-Prower Factor Deficiency, Stuart Prower Factor Deficiency, Factor 10 Deficiencies, Factor 10 Factor 10 Deficiencies Deficiency, Factor X Deficiencies, Factor X Factor X Deficiencies