Factor V Deficiency

Faktor V-brist

Svensk definition

Brist på koagulationsfaktor V (proaccelerin, acceleratorglobulin eller labil faktor), vilket leder till en sällsynt blödningsbenägenhet kallad Owrens sjukdom eller parahemofili. Sjukdomen varierar kraftigt i svårighetsgrad. Faktor V-brist är ett autosomalt recessivt ärftlighetsdrag.

Engelsk definition

A deficiency of blood coagulation factor V (known as proaccelerin or accelerator globulin or labile factor) leading to a rare hemorrhagic tendency known as Owren's disease or parahemophilia. It varies greatly in severity. Factor V deficiency is an autosomal recessive trait. (Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Factor Five Deficiency Deficiencies, Factor Five Factor Five Deficiencies Deficiency, Factor 5 Deficiency, Factor Five Deficiency, Factor V Deficiencies, Factor V Factor V Deficiencies Factor 5 Deficiency Deficiencies, Factor 5 Factor 5 Deficiencies Owren's Disease Disease, Owren's Owrens Disease Owren Disease Disease, Owren Parahemophilia Parahemophilias Labile Factor Deficiency Deficiencies, Labile Factor Deficiency, Labile Factor Labile Factor Deficiencies Owren Parahemophilia Parahemophilia, Owren