Disinfectants

Desinfektionsmedel

Svensk definition

Ämnen för användning på icke-levande ytor eller föremål för att oskadliggöra skadliga mikroorganismer eller hämma deras aktivitet. Desinfektionsmedlen har fullständig effekt om de oskadliggör såväl sporer som vegetativa former av mikroorganismerna, eller ofullständig, om de endast förstör de vegetativa formerna. De skall skiljas från antiseptiska medel, som är antiinfektionsmedel för lokalt bruk på människor och djur.

Engelsk definition

Substances used on inanimate objects that destroy harmful microorganisms or inhibit their activity. Disinfectants are classed as complete, destroying SPORES as well as vegetative forms of microorganisms, or incomplete, destroying only vegetative forms of the organisms. They are distinguished from ANTISEPTICS, which are local anti-infective agents used on humans and other animals. (From Hawley's Condensed Chemical Dictionary, 11th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disinfectant Biocides Biocide