Contact Lens Solutions

Kontaktlinsvätskor

Svensk definition

Sterillösningar som används för rengöring och desinfektion av kontaktlinser.

Engelsk definition

Sterile solutions used to clean and disinfect contact lenses.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lens Solutions, Contact Solutions, Contact Lens Contact Lens Solution Lens Solution, Contact Solution, Contact Lens Contact Lens Cleaners Cleaners, Contact Lens Lens Cleaners, Contact Disinfectants, Contact Lens Contact Lens Disinfectants Lens Disinfectants, Contact Contact Lens Disinfectant Solutions Contact Lens Cleaning Solutions