20-alpha-Dihydroprogesterone

20-alfa-Dihydroprogesteron

Svensk definition

20-alfa-hydroxipregn-4-en-3-on. Ett naturligt förekommande progesteronderivat med progestogen effekt.

Svenska synonymer

Dihydroprogesteron

Engelska synonymer

20 alpha Dihydroprogesterone 20 alpha-Hydroxy-4-Pregnen-3-One 20 alpha Hydroxy 4 Pregnen 3 One 20 alpha-Hydroxyprogesterone 20 alpha Hydroxyprogesterone Pregn-4-en-3-one, 20-alpha-hydroxy- 20-alpha-hydroxy- Pregn-4-en-3-one Pregn 4 en 3 one, 20 alpha hydroxy Dihydroprogesterone 20-alpha-Hydroxyprogesterone 20 alpha-Dihydroprogesterone 20alpha-Hydroxypregn-4-Ene-3-One 20alpha Hydroxypregn 4 Ene 3 One