Placenta

Moderkaka

Svensk definition

Ett mycket blodkärlrikt foster-moderorgan hos däggdjur för tillförsel av syre och näring till fostret och transport av avfallsprodukter från fostret. Det består av en fosterdel (korionvilli), utvecklad från trofoblaster, och en moderdel (decidua), som bildats ur livmoderslemhinnan. Moderkakan producerar en mängd olika steroider, proteiner och peptidhormoner (placentahormoner).

Engelsk definition

A highly vascularized mammalian fetal-maternal organ and major site of transport of oxygen, nutrients, and fetal waste products. It includes a fetal portion (CHORIONIC VILLI) derived from TROPHOBLASTS and a maternal portion (DECIDUA) derived from the uterine ENDOMETRIUM. The placenta produces an array of steroid, protein and peptide hormones (PLACENTAL HORMONES).

Svenska synonymer

Placenta Normal placenta

Engelska synonymer

Placentas Placentome Placentomes Placentoma, Normal