Diabetes Mellitus, Type 1

Typ 1-diabetes

Svensk definition

Diabetes mellitus kännetecknad av brist på insulin, plötslig debut, svår hyperglykemi, snabbt tilltagande ketoacidos, och död, om inte insulinbehandling sätts in. Sjukdomen kan uppträda i alla åldrar, men är vanligast hos barn och ungdomar.

Svenska synonymer

Autoimmun diabetes Diabetes, insulinberoende IDDM Insulinberoende diabetes Juvenil diabetes Ungdomsdiabetes

Engelska synonymer

Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent Diabetes Mellitus, Insulin Dependent Insulin-Dependent Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus, Juvenile-Onset Diabetes Mellitus, Juvenile Onset Juvenile-Onset Diabetes Mellitus IDDM Juvenile-Onset Diabetes Diabetes, Juvenile-Onset Juvenile Onset Diabetes Diabetes Mellitus, Sudden-Onset Diabetes Mellitus, Sudden Onset Sudden-Onset Diabetes Mellitus Type 1 Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 1 Insulin-Dependent Diabetes Mellitus 1 Insulin Dependent Diabetes Mellitus 1 Type 1 Diabetes Diabetes, Type 1 Diabetes Mellitus, Type I Diabetes, Autoimmune Autoimmune Diabetes Diabetes Mellitus, Brittle Brittle Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus, Ketosis-Prone Diabetes Mellitus, Ketosis Prone Ketosis-Prone Diabetes Mellitus