Dermatitis, Atopic

Atopisk dermatit

Svensk definition

Kronisk, inflammatorisk och genetiskt betingad hudsjukdom, kännetecknad av ökad produktion av reagin (IgE) och ökad benägenhet för allergisk snuva och astma. En ärftligt betingad tendens till att lättare drabbas av klåda föreligger också. Typiska tecken är lichenbildning (röda hudfläckar), fjällning och krustbildning, särskilt i armbågs- och knäveck.

Engelsk definition

A chronic inflammatory genetically determined disease of the skin marked by increased ability to form reagin (IgE), with increased susceptibility to allergic rhinitis and asthma, and hereditary disposition to a lowered threshold for pruritus. It is manifested by lichenification, excoriation, and crusting, mainly on the flexural surfaces of the elbow and knee. In infants it is known as infantile eczema.

Svenska synonymer

Atopiskt eksem Barneksem Böjveckseksem Atopisk hudinflammation Atopisk neurodermatit Disseminerad neurodermatit

Engelska synonymer

Atopic Dermatitides Atopic Dermatitis Dermatitides, Atopic Neurodermatitis, Atopic Atopic Neurodermatitides Atopic Neurodermatitis Neurodermatitides, Atopic Neurodermatitis, Disseminated Disseminated Neurodermatitides Disseminated Neurodermatitis Neurodermatitides, Disseminated Eczema, Atopic Atopic Eczema Eczema, Infantile Infantile Eczema