Cyclophosphamide

Cyklofosfamid

Svensk definition

En prekursor till ett alkylerande kvävesenapsbaserat antitumör- och immunsuppressivt medel som måste aktiveras i levern för att bilda den aktiva aldofosfamiden. Det används för behandling av lymfom, leukemier osv. Bieffekten, alopeci (håravfall), har man dragit nytta av för att avlägsna fårpäls. Cyklofosfamid kan dessutom orsaka sterilitet, fostermissbildningar, mutationer och cancer.

Engelsk definition

Precursor of an alkylating nitrogen mustard antineoplastic and immunosuppressive agent that must be activated in the LIVER to form the active aldophosphamide. It has been used in the treatment of LYMPHOMA and LEUKEMIA. Its side effect, ALOPECIA, has been used for defleecing sheep. Cyclophosphamide may also cause sterility, birth defects, mutations, and cancer.

Svenska synonymer

Sendoxan Cyklofosfan

Engelska synonymer

Sendoxan B-518 B 518 B518 Cyclophosphamide Anhydrous Cyclophosphamide, (R)-Isomer Cyclophosphamide, (S)-Isomer Cytophosphane Cyclophosphamide Monohydrate Cytophosphan Cytoxan Endoxan Neosar NSC-26271 NSC 26271 NSC26271 Procytox (+,-)-2-(bis(2-Chloroethyl)amino)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine 2-Oxide Monohydrate Cyclophosphane