Alopecia

Håravfall

Svensk definition

Avsaknad av hår där det normalt skall finnas.

Engelsk definition

Absence of hair from areas where it is normally present.

Svenska synonymer

Alopeci Flintskallighet

Engelska synonymer

Baldness Hair Loss Hair Losses Loss, Hair Losses, Hair Alopecia, Male Pattern Male Pattern Alopecia Baldness, Male Pattern Male Pattern Baldness Female Pattern Baldness Baldness, Female Pattern Androgenetic Alopecia Pattern Baldness Baldness, Pattern Androgenic Alopecia Alopecia, Androgenic Alopecias, Androgenic Androgenic Alopecias Alopecia, Androgenetic Pseudopelade Alopecia Cicatrisata Alopecia Cicatrisatas