Mucinosis, Follicular

Mucinos, follikulär

Svensk definition

En sjukdom i hårstråtalgkörtlarna, som kliniskt yttrar sig som grupper av hårsäcksblemmor med åtföljande håravfall. Tillståndet orsakas av mucininlagring i vävnaderna, och vanligtvis omfattas hårbotten, ansikte och nacke. Det kan vara primärt (idiopatiskt) eller sekundärt, efter svampsjukdomen mycosis fungoides eller retikulos.

Engelsk definition

A disease of the pilosebaceous unit, presenting clinically as grouped follicular papules or plaques with associated hair loss. It is caused by mucinous infiltration of tissues, and usually involving the scalp, face, and neck. It may be primary (idiopathic) or secondary to mycosis fungoides or reticulosis.

Svenska synonymer

Alopecia mucinosa Follikulär mucinos

Engelska synonymer

Follicular Mucinoses Follicular Mucinosis Mucinoses, Follicular Alopecia Mucinosa