Hair Diseases

Hårsjukdomar

Svensk definition

Sjukdomar som påverkar hårväxt och hårbestånd.

Engelsk definition

Diseases affecting the orderly growth and persistence of hair.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hair Disease