Hypertrichosis

Hypertrikos

Svensk definition

Ökad behåring där man inte vanligen brukar ha det, exempelvis på ben, armar, pannan och rygg. Sjukdomen är orsakad av genetiska eller förvärvade faktorer och är en androgen-oberoende process. Hirsutism som är en androgen-beroende ökad hårtillväxt hos kvinnor och barn ingår inte i konceptet.

Engelsk definition

Excessive hair growth at inappropriate locations, such as on the extremities, the head, and the back. It is caused by genetic or acquired factors, and is an androgen-independent process. This concept does not include HIRSUTISM which is an androgen-dependent excess hair growth in WOMEN and CHILDREN.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hypertrichoses