Crohn Disease

Crohns sjukdom

Svensk definition

Tarmsjukdom med kroniska, inflammatoriska infiltrat, fibros i alla skikt av den serösa hinnan och uppkomst av icke-kaseösa granulom. Det område som oftast drabbas är tunntarmens nedersta del, därefter tjocktarmen.

Engelsk definition

A chronic transmural inflammation that may involve any part of the DIGESTIVE TRACT from MOUTH to ANUS, mostly found in the ILEUM, the CECUM, and the COLON. In Crohn disease, the inflammation, extending through the intestinal wall from the MUCOSA to the serosa, is characteristically asymmetric and segmental. Epithelioid GRANULOMAS may be seen in some patients.

Svenska synonymer

Ileitis terminalis Terminal ileit Ileokolit Regional enterit Regional ileit Granulomatös enterit

Engelska synonymer

Crohn's Enteritis Regional Enteritis Crohn's Disease Crohns Disease Inflammatory Bowel Disease 1 Enteritis, Granulomatous Granulomatous Enteritis Enteritis, Regional Ileocolitis Colitis, Granulomatous Granulomatous Colitis Ileitis, Terminal Terminal Ileitis Ileitis, Regional Regional Ileitides Regional Ileitis