Inflammatory Bowel Diseases

Inflammatoriska tarmsjukdomar

Svensk definition

Kroniska, icke-specifika inflammationer i mag-tarmkanalen. Orsaken kan vara genetisk eller miljöbetingad. Hit hör Crohns sjukdom (morbus Crohn) och ulcerös kolit.

Svenska synonymer

IBD

Engelska synonymer

Inflammatory Bowel Disease Bowel Diseases, Inflammatory