Coumaphos

Kumafos

Svensk definition

En organotiofosforkolinesterashämmare som har användning som mask- och insektsmedel.

Engelsk definition

A organothiophosphorus cholinesterase inhibitor that is used as an anthelmintic, insecticide, and as a nematocide.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Coumafos Asuntol