Coronary Artery Disease

Kransartärsjukdom

Svensk definition

Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer, vilket leder till progressiv artärinsufficiens (kranskärlssjukdom).

Engelsk definition

Pathological processes of CORONARY ARTERIES that may derive from a congenital abnormality, atherosclerotic, or non-atherosclerotic cause.

Svenska synonymer

Koronararterioskleros Koronarateroskleros Kranskärlsförkalkning

Engelska synonymer

Artery Disease, Coronary Artery Diseases, Coronary Coronary Artery Diseases Left Main Coronary Artery Disease Left Main Disease Left Main Diseases Left Main Coronary Disease Coronary Arteriosclerosis Arterioscleroses, Coronary Coronary Arterioscleroses Atherosclerosis, Coronary Atheroscleroses, Coronary Coronary Atheroscleroses Coronary Atherosclerosis Arteriosclerosis, Coronary