Cornea

Hornhinna

Svensk definition

Ögats främre, genomskinliga, fibrösa ytskikt, bestående av fem lager: skiktat, skvamöst epitel, Bowmans membran, stroma (bindväv), Descemets membran och mesenkymalt epitel. Det är det första brytningsmediet i ögat och utgör den strukturella fortsättingen på skleran. Den saknar kärl och får sin näring via utrymmena mellan skikten. Innerveringen sker genom den oftalmiska förgreningen av trigeminalnerven (den femte hjärnnerven) via ciliarnerverna och bindhinnans nerver, som tillsammans bildar nervnät.

Engelsk definition

The transparent anterior portion of the fibrous coat of the eye consisting of five layers: stratified squamous CORNEAL EPITHELIUM; BOWMAN MEMBRANE; CORNEAL STROMA; DESCEMET MEMBRANE; and mesenchymal CORNEAL ENDOTHELIUM. It serves as the first refracting medium of the eye. It is structurally continuous with the SCLERA, avascular, receiving its nourishment by permeation through spaces between the lamellae, and is innervated by the ophthalmic division of the TRIGEMINAL NERVE via the ciliary nerves and those of the surrounding conjunctiva which together form plexuses. (Cline et al., Dictionary of Visual Science, 4th ed)

Svenska synonymer

Kornea

Engelska synonymer

Corneas