Photorefractive Keratectomy

Fotorefraktiv keratektomi

Svensk definition

En typ av refraktiv hornhinnekirurgi för korrigering av myopi och astigmatism. Ögats yta behandlas direkt med excimerlaser för avlägsnande av hornhinneepitel i syfte att forma om hornhinnans främre buktning.

Svenska synonymer

Keratektomi, fotorefraktiv

Engelska synonymer

Keratectomies, Photorefractive Keratectomy, Photorefractive Photorefractive Keratectomies