Corneal Stroma

Korneal stroma

Svensk definition

Hornhinnans stödjevävnad. Det varvade bindväv som utgör det tjockaste skiktet av hornhinnan mellan Bowman- och Descemetmembranen.

Engelsk definition

The lamellated connective tissue constituting the thickest layer of the cornea between the Bowman and Descemet membranes.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Corneal Stromas Stroma, Corneal Stromas, Corneal