Keratotomy, Radial

Keratotomi, radial

Svensk definition

Ett kirurgiskt förfarande för behandling av myopi, genom anläggande av radiella snitt i ögats hornhinna för att platta ut den och därmed ändra brytningsegenskaperna.

Engelsk definition

A procedure to surgically correct REFRACTIVE ERRORS by cutting radial slits into the CORNEA to change its refractive properties.

Svenska synonymer

Hornhinnesnitt, radialt

Engelska synonymer

Radial Keratotomy Keratotomies, Radial Radial Keratotomies