Limbus Corneae

Hornhinnekant

Svensk definition

En ringformad övergångszon, ca 1 mm bred, mellan hornhinnan och ögonglobens bind- och senhinna. Den är rik på blodkärl och deltar i hornhinnans ämnesomsättning. Kanten är oftalmologiskt betydelsefull genom att framträda på ögonglobens yta som en liten fåra, som utgör skiljelinjen mellan den klara hornhinnan och senhinnan.

Engelsk definition

An annular transitional zone, approximately 1 mm wide, between the cornea and the bulbar conjunctiva and sclera. It is highly vascular and is involved in the metabolism of the cornea. It is ophthalmologically significant in that it appears on the outer surface of the eyeball as a slight furrow, marking the line between the clear cornea and the sclera. (Dictionary of Visual Science, 3d ed)

Svenska synonymer

Limbus corneae

Engelska synonymer

Sclerocorneal Limbus Limbus, Sclerocorneal Corneal Limbus Limbus, Corneal Corneoscleral Junction Corneoscleral Junctions Junction, Corneoscleral Junctions, Corneoscleral