Cleidocranial Dysplasia

Kleidokranial dysplasi

Svensk definition

Ett sällsynt, autosomalt dominant tillstånd med defekt benbildning i skallbenen, stora fontaneller och försenad tillslutning av fogarna, fullständig eller partiell avsaknad av nyckelben, bred blygdbenssymfys, korta mittrörben i femte fingrarna och tand- och ryggradsanomalier.

Engelsk definition

Autosomal dominant syndrome in which there is delayed closing of the CRANIAL FONTANELLES; complete or partial absence of the collarbones (CLAVICLES); wide PUBIC SYMPHYSIS; short middle phalanges of the fifth fingers; and dental and vertebral anomalies.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cleidocranial Dysplasias Dysplasia, Cleidocranial Dysplasias, Cleidocranial Cleidocranial Digital Dysostosis Cleidocranial Digital Dysostoses Dysostoses, Cleidocranial Digital Dysostosis, Cleidocranial Digital Marie-Sainton Syndrome Marie Sainton Syndrome Syndrome, Marie-Sainton Scheuthauer-Marie-Sainton Syndrome Scheuthauer Marie Sainton Syndrome Syndrome, Scheuthauer-Marie-Sainton Cleidocranial Dysostosis Cleidocranial Dysostoses Dysostoses, Cleidocranial Dysostosis, Cleidocranial