Chyle

Tarmlymfa

Svensk definition

En opak, mjölkvit vätska, huvudsakligen bestående av emulgerat fett, som passerar genom tunntarmens lymfkanaler ut i lymfsystemet.

Engelsk definition

An opaque, milky-white fluid consisting mainly of emulsified fats that passes through the lacteals of the small intestines into the lymphatic system.

Svenska synonymer

Kylus

Engelska synonymer

Chyles