Chromosomes, Human, Pair 4

Människokromosomer, par 4

Svensk definition

Ett av de två paren i den andra gruppen (grupp B) av de mänskliga kromosomerna, enligt gällande klassificering.

Engelsk definition

A specific pair of GROUP B CHROMOSOMES of the human chromosome classification.

Svenska synonymer

Kromosomer, humana, par 4

Engelska synonymer

Chromosome 4