Celiac Disease

Glutenintolerans

Svensk definition

En sjukdom kännetecknad av bristfälligt näringsupptag i tarmen och som framkallas av glutenhaltig föda. Tarmslemhinnan visar tecken på förlust av tarmludd.

Svenska synonymer

Celiaki Glutenenteropati Glutenöverkänslighet

Engelska synonymer

Disease, Celiac Gluten Enteropathy Enteropathies, Gluten Enteropathy, Gluten Gluten Enteropathies Gluten-Sensitive Enteropathy Enteropathies, Gluten-Sensitive Enteropathy, Gluten-Sensitive Gluten Sensitive Enteropathy Gluten-Sensitive Enteropathies Sprue, Celiac Sprue, Nontropical Nontropical Sprue Celiac Sprue Sprue