Cataplexy

Kataplexi

Svensk definition

Ett tillstånd kännetecknat av övergående muskelsvaghet eller -förlamning som följd av en känslomässig reaktion eller fysisk utmattning. Kataplexi hänger ofta samman med narkolepsi. I samband med ett k ataplektiskt anfall ses en minskad muskelspänning, liknande den normala fysiologiska hypotonin vid REM-sömn.

Engelsk definition

A condition characterized by transient weakness or paralysis of somatic musculature triggered by an emotional stimulus or physical exertion. Cataplexy is frequently associated with NARCOLEPSY. During a cataplectic attack, there is a marked reduction in muscle tone similar to the normal physiologic hypotonia that accompanies rapid eye movement sleep (SLEEP, REM). (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p396)

Svenska synonymer

Muskelspänningsförlust Plötslig orörlighet

Engelska synonymer

Tonelessness Syndrome Syndrome, Tonelessness Syndromes, Tonelessness Tonelessness Syndromes Cataleptic Attacks Attack, Cataleptic Attacks, Cataleptic Cataleptic Attack Henneberg Syndrome Syndrome, Henneberg Status Cataplexicus