Cardiovascular Diseases

Hjärt-kärlsjukdomar

Svensk definition

Patologiska tillstånd som involverar hjärt-kärlsystemet inklusive hjärta, blodkärl eller hjärtsäck.

Svenska synonymer

Hjärt- och kärlsystemets sjukdomar Kardiovaskulära sjukdomar

Engelska synonymer

Cardiovascular Disease Disease, Cardiovascular Diseases, Cardiovascular