Carcinoma, Squamous Cell

Skivepitelkarcinom

Svensk definition

Ett karcinom som uppkommer i skivigt, fjällbildande epitel. Det kan också uppträda på platser där det finns körtel- eller pelarepitel.

Engelsk definition

A carcinoma derived from stratified SQUAMOUS EPITHELIAL CELLS. It may also occur in sites where glandular or columnar epithelium is normally present. (From Stedman, 25th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Carcinomas, Squamous Cell Squamous Cell Carcinomas Squamous Cell Carcinoma Carcinoma, Squamous Carcinomas, Squamous Squamous Carcinoma Squamous Carcinomas Carcinoma, Epidermoid Carcinomas, Epidermoid Epidermoid Carcinoma Epidermoid Carcinomas Carcinoma, Planocellular Carcinomas, Planocellular Planocellular Carcinoma Planocellular Carcinomas