Bowen's Disease

Bowens sjukdom

Svensk definition

Ihållande, tilltagande och icke-upphöjd röd fjällighet eller skorpbildning orsakad av ett intradermalt karcinom, som kan vara ett malignt tillstånd. Atypiska skivepitelceller växer till genom hela epi dermis. Utslagen kan uppträda var som helst på hud eller slemhinnor. Den vanligaste orsaken är arsenik(III)-föreningar. Effektiva behandlingsmetoder kan vara frysning, bränning eller elektrokoagulerin g (diatermi).

Engelsk definition

A persistent progressive non-elevated red scaly or crusted plaque which is due to an intradermal carcinoma and is potentially malignant. Atypical squamous cells proliferate through the whole thickness of the epidermis. The lesions may occur anywhere on the skin surface or on mucosal surfaces. The cause most frequently found is trivalent arsenic compounds. Freezing, cauterization or diathermy coagulation is often effective. (From Rook et al., Textbook of Dermatology, 4th ed, pp2428-9)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Bowens Disease Disease, Bowen's Bowen Disease Disease, Bowen