Candidiasis, Vulvovaginal

Kandidos, vulvovaginal

Svensk definition

Svampinfektion i vulva och vagina orsakad av någon art av Candida.

Svenska synonymer

Moniliasis, vulvovaginal Vulvovaginal kandidos Vulvovaginal moniliasis Candidavaginit

Engelska synonymer

Vulvovaginal Candidiasis Genital Vulvovaginal Candidiasis Candidiasis, Genital Vulvovaginal Vulvovaginal Candidiasis, Genital Vaginitis, Monilial Monilial Vaginitis Vaginal Yeast Infections Infection, Vaginal Yeast Infections, Vaginal Yeast Yeast Infection, Vaginal Yeast Infections, Vaginal Vaginal Yeast Infection Candidiasis, Genital Genital Candidiasis Moniliasis, Vulvovaginal Vulvovaginal Moniliasis