Candida

Candida

Svensk definition

Ett släkte jästliknande, mitosporsvampar tillhörande Saccharomycetales, som producerar jästceller, mycel, pseudomycel och balstoforer. Candida ingår i normalfloran på huden, i munnen, tarmarna och vag ina, men kan orsaka en rad infektioner, så som kandidos, onykomykos och muntorsk.

Engelsk definition

A genus of yeast-like mitosporic Saccharomycetales fungi characterized by producing yeast cells, mycelia, pseudomycelia, and blastophores. It is commonly part of the normal flora of the skin, mouth, intestinal tract, and vagina, but can cause a variety of infections, including CANDIDIASIS; ONYCHOMYCOSIS; VULVOVAGINAL CANDIDIASIS; and CANDIDIASIS, ORAL (THRUSH).

Svenska synonymer

Monilia Candida auris

Engelska synonymer

Monilia Monilias Candida auris Cyberlindnera jadinii Hansenula jadinii Torula utilis Candida utilis Lindnera jadinii Pichia jadinii Saccharomyces jadinii Candida guilliermondii var. nitratophila Torulopsis utilis