Bronchopulmonary Dysplasia

Bronkopulmonell dysplasi

Svensk definition

Kronisk lungsjukdom som kan ses hos nyfödda som vårdas i respirator med mekanisk ventilation och förhöjda syrgashalter. Syn. BPD eller kronisk lungsjukdom hos barn.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Dysplasia, Bronchopulmonary