Biometry

Biometri

Svensk definition

Tillämpning av statistiska mätmetoder inom biologi, medicin och lantbruk.

Engelsk definition

The use of statistical and mathematical methods to analyze biological observations and phenomena.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.