Bernard-Soulier Syndrome

Bernard-Souliers syndrom

Svensk definition

En ärftlig koagulationsrubbning kännetecknad av långa blödningstider, ovanligt stora blodplättar och onormal protrombinförbrukning.

Engelsk definition

A familial coagulation disorder characterized by a prolonged bleeding time, unusually large platelets, and impaired prothrombin consumption.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Bernard Soulier Syndrome Syndrome, Bernard-Soulier Giant Platelet Syndrome Platelet Syndromes, Giant Syndrome, Giant Platelet Syndromes, Giant Platelet Deficiency of Platelet Glycoprotein 1b Von Willebrand Factor Receptor Deficiency Platelet Glycoprotein Ib Deficiency Platelet Glycoprotein 1b, Deficiency of Glycoprotein Ib, Platelet, Deficiency Of