Behcet Syndrome

Behcets syndrom

Svensk definition

Sällsynt kronisk inflammation som omfattar de små blodkärlen. Orsaken är okänd, och den kännetecknas av slemhinne- och hudsår i munnen och på könsorganen och uveit med hypopyon (varbildning). Den neurookulära formen kan leda till blindhet och döden. Också synovit, tromboflebit, magsår, näthinnevaskulit och optisk atrofi kan uppträda.

Engelsk definition

Rare chronic inflammatory disease involving the small blood vessels. It is of unknown etiology and characterized by mucocutaneous ulceration in the mouth and genital region and uveitis with hypopyon. The neuro-ocular form may cause blindness and death. SYNOVITIS; THROMBOPHLEBITIS; gastrointestinal ulcerations; RETINAL VASCULITIS; and OPTIC ATROPHY may occur as well.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Behcet's Syndrome Triple-Symptom Complex Triple Symptom Complex Symptom Complex, Triple Triple Symptom Complices Behçet Disease Behçet Diseases Adamantiades-Behcet Disease Adamantiades Behcet Disease Adamantiades-Behcet Diseases Behcet Triple Symptom Complex Old Silk Route Disease Behcet's Disease Behcet Disease