Uveitis

Druvhinneinflammation

Svensk definition

Inflammation i hela eller del av druvhinnan, ögats mellersta, kärlförande hinna, vanligtvis med spridning till de övriga hinnorna (senhinnan, hornhinnan och näthinnan).

Engelsk definition

Inflammation of part or all of the uvea, the middle (vascular) tunic of the eye, and commonly involving the other tunics (sclera and cornea, and the retina). (Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Uveit

Engelska synonymer

Uveitides