Anemia, Sickle Cell

Sicklecellanemi

Svensk definition

En sjukdom som kännetecknas av kronisk, hemolytisk anemi, episodiska smärtanfall och patologisk förändring i många av kroppens organ. Den är den kliniska manifestationen av hemoglobin S-homozygos.

Engelsk definition

A disease characterized by chronic hemolytic anemia, episodic painful crises, and pathologic involvement of many organs. It is the clinical expression of homozygosity for hemoglobin S.

Svenska synonymer

Anemi, sicklecell

Engelska synonymer

Anemias, Sickle Cell Sickle Cell Anemias Hemoglobin S Disease Disease, Hemoglobin S Hemoglobin S Diseases Sickle Cell Anemia Sickle Cell Disorders Cell Disorder, Sickle Cell Disorders, Sickle Sickle Cell Disorder Sickling Disorder Due to Hemoglobin S HbS Disease Sickle Cell Disease Cell Disease, Sickle Cell Diseases, Sickle Sickle Cell Diseases