Antisickling Agents

Sicklecellanemi, medel mot

Svensk definition

Preparat som används för att förhindra eller vända de patologiska förlopp som leder till erytrocytkrökning vid sicklecelltillstånd.

Engelsk definition

Agents used to prevent or reverse the pathological events leading to sickling of erythrocytes in sickle cell conditions.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Agents, Antisickling Desickling Agents Agents, Desickling