Hemoglobin SC Disease

Hemoglobin SC-sjukdom

Svensk definition

En sickle cell-sjukdom kännetecknad av förekomst av såväl hemoglobin S som hemoglobin C. Tillståndet påminner om, men är mindre allvarligt än, sickle cell-anemi.

Engelsk definition

One of the sickle cell disorders characterized by the presence of both hemoglobin S and hemoglobin C. It is similar to, but less severe than sickle cell anemia.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disease, Hemoglobin SC Diseases, Hemoglobin SC Hemoglobin SC Diseases SC Disease, Hemoglobin SC Diseases, Hemoglobin Sickle Cell Hemoglobin C Disease SC Disease Disease, SC Diseases, SC SC Diseases