alpha 1-Antichymotrypsin

Alfa 1-antikymotrypsin

Svensk definition

Glykoprotein som finns i alfa(1)-globulinregionen i mänskligt serum. Det hämmar kymotrypsin-liknande proteinaser in vivo och innehar cytotoxisk mördarcellsaktivitet in vitro. Proteinet spelar också en roll som akutfasprotein och är aktivt när det gäller att hålla immunologiska och inflammatoriska processer under kontroll, och spelar även en roll som tumörmarkör. Det ingår i superfamiljen serpiner.

Engelsk definition

Glycoprotein found in alpha(1)-globulin region in human serum. It inhibits chymotrypsin-like proteinases in vivo and has cytotoxic killer-cell activity in vitro. The protein also has a role as an acute-phase protein and is active in the control of immunologic and inflammatory processes, and as a tumor marker. It is a member of the serpin superfamily.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

alpha 1 Antichymotrypsin Serpin A3 alpha(1)-Antichymotrypsin