Agranulocytosis

Agranulocytos

Svensk definition

Symtomkomplex kännetecknat av en påtaglig minskning av antalet granulocyter och av sår i halsen och andra slemhinnor, i mag-tarmsytemet och i huden.

Svenska synonymer

Granulocytopeni

Engelska synonymer

Agranulocytoses Granulocytopenia Granulocytopenias