Cobicistat

Kobicistat

Svensk definition

Ett karbamat- och tiazolderivat som fungerar som cytokrom P-450 CYP3A-hämmare i syfte att förstärka koncentrationen av anti-HIV-medlen, som används i kombination, vid behandling av HIV-infektioner.

Engelsk definition

A carbamate and thiazole derivative that functions as a CYTOCHROME P450 CYP3A INHIBITOR to enhance the concentration of ANTI-HIV AGENTS, with which it is used in combination, for the treatment of HIV INFECTIONS.

Svenska synonymer

Tybost

Engelska synonymer

Tybost GS 9350 9350, GS GS9350 GS-9350