Darunavir

Darunavir

Svensk definition

En HIV-proteashämmare som används vid behandling av AIDS och HIV-infektioner. På grund av uppkomsten av resistens mot antivirala läkemedel vid enskild användning, administreras den i kombination med andra anti-HIV-medel.

Svenska synonymer

Prezista

Engelska synonymer

Prezista UIC-94017 UIC 94017 UIC94017 Darunavir Ethanolate Ethanolate, Darunavir TMC 114 114, TMC TMC114 TMC-114