Failure to Rescue, Health Care

Misslyckande att rädda inom hälso- och sjukvård

Svensk definition

Oförmåga att förhindra en klinisk försämring som är resultatet av en komplikation från ett underliggande tillstånd eller en komplikation av medicinsk omvårdnad. Det innebär att vanliga riskfaktorer för just den typen av komplikationer inte hörsammats i tid eller fått adekvat behandling.

Engelsk definition

Inability to prevent a clinical deterioration resulting from a complication of an underlying medical condition or a complication of medical care. It implies that common risk factors for such a complication were not recognized in a timely manner or treated appropriately.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Health Care, Failures to Rescue Health Care, Failure to Rescue Failure to Rescue (Health Care) Failure to Rescues (Health Care) Rescue, Failure to (Health Care) Rescues, Failure to (Health Care)