Receptors, Artificial

Konstgjorda receptorer

Svenska synonymer

Artificiella receptorer Syntetiska receptorer Abiotiska receptorer Biokompatibla artificiella receptorer Biokompatibla syntetiska receptorer

Engelska synonymer

Artificial Receptor Receptor, Artificial Synthetic Receptors Receptor, Synthetic Receptors, Synthetic Synthetic Receptor Abiotic Receptors Abiotic Receptor Receptor, Abiotic Receptors, Abiotic Artificial Receptors Biocompatible Artificial Receptors Artificial Receptor, Biocompatible Artificial Receptors, Biocompatible Biocompatible Artificial Receptor Receptor, Biocompatible Artificial Receptors, Biocompatible Artificial Biocompatible Synthetic Receptors Biocompatible Synthetic Receptor Receptor, Biocompatible Synthetic Receptors, Biocompatible Synthetic Synthetic Receptor, Biocompatible Synthetic Receptors, Biocompatible