Social Media

Sociala medier

Svensk definition

Plattformar som erbjuder möjligheten och verktygen att skapa och publicera information via internet. I allmänhet har dessa plattformar tre karaktäristiska särdrag: användargenererat innehåll, hög interaktion mellan upphovsperson och användare samt lätt att integrera i andra webbplatser.

Engelsk definition

Platforms that provide the ability and tools to create and publish information accessed via the INTERNET. Generally these platforms have three characteristics with content user generated, high degree of interaction between creator and viewer, and easily integrated with other sites.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Media, Social Social Medium Twitter Messaging Messaging, Twitter Web 2.0 2.0s, Web Web 2.0s