Computer Communication Networks

Datornät

Svensk definition

Ett system av datorer, terminaler, skrivare, audio- eller videoapparater, eller telefoner, som är hopkopplade genom någon form av teleutrustning eller kablar, vilket används för informationsutbyte.

Engelsk definition

A system containing any combination of computers, computer terminals, printers, audio or visual display devices, or telephones interconnected by telecommunications equipment or cables: used to transmit or receive information. (Random House Unabridged Dictionary, 2d ed)

Svenska synonymer

Nätverksprotokoll Intranet

Engelska synonymer

Communication Network, Computer Communication Networks, Computer Computer Communication Network Network, Computer Communication Networks, Computer Communication Databases, Distributed Database, Distributed Distributed Database Distributed Databases Telecommunication Networks Network, Telecommunication Networks, Telecommunication Telecommunication Network Extranets Extranet Intranets Intranet Network Communication Protocols Communication Protocol, Network Communication Protocols, Network Network Communication Protocol Protocol, Network Communication Protocols, Network Communication Computer Network Management Management, Computer Network Network Management, Computer Distributed Systems Distributed System System, Distributed Systems, Distributed