Internet

Internet

Svensk definition

Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.

Engelsk definition

A loose confederation of computer communication networks around the world. The networks that make up the Internet are connected through several backbone networks. The Internet grew out of the US Government ARPAnet project and was designed to facilitate information exchange.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

World Wide Web Web, World Wide Wide Web, World Cyberspace Cyber Space