Communications Media

Kommunikationsmedia

Svensk definition

Medel för utbyte eller förmedling av information. Historiskt sett har media bestått av böcker, tidskrifter, tidningar och andra publikationer. I modern tid har media i tillägg kommit att omfatta radio, television, datorer och informationsnätverk.

Engelsk definition

The means of interchanging or transmitting and receiving information. Historically the media were written: books, journals, newspapers, and other publications; in the modern age the media include, in addition, radio, television, computers, and information networks.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Media, Communications